Lịch sinh hoạt tuần 02 (tháng 8 năm 2017)

25 tháng 8, 2017
(Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 26/08/2017)


THỨ NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

CHUẨN BỊ NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

Thứ hai

21/08

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

22/08

9h00

U 306

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác Văn thư - Lưu trữ  của Bộ Xây dựng

Phòng Tổng hợp

P. Tổng hợp

HT. Lê Quân

Thứ tư

   23/08

8h00

 

Hiệu trưởng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017 - 2022) và Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Tổng hội Xây dựng Việt Nam

(Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế)

 

 

 

Thứ năm

   24/08

9h00

U 203

Họp Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung "Quy chế quản lý tài chính" "Quy chế chi tiêu nội bộ"

Theo Quyết định

Số: 362/QĐ-ĐHKT-TH

(Ngày 29/05/2017)

P. TCKT

HT. Lê Quân

9h00

 

Trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên chuyên tu 14X - Xuân Hòa

(Tại cơ sở Vĩnh Phúc)

P. Đào tạo, Khoa Tại chức;

P.CT-CTSV; CS. Vĩnh Phúc

Khoa Tại chức

HP. Lê Anh Dũng

14h00

U 203

Nghiệm thu tài liệu giảng dạy: "Quản lý công trường xây dựng"

Giấy mời

P.KHCN

HP. Nguyễn Tố Lăng

Thứ sáu

25/08

8h30

U 306

Họp góp ý cho dự thảo: "Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng" "Quy định về lấy ý kiến phản hồi của người học và các bên liên quan"

Giấy mời

P. TTr-KT

&ĐBCL

HT. Lê Quân

Thứ bảy

26/08

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

27/08

9h00

 

Trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên chuyên tu 14X - Thái Bình

(Tại cơ sở liên kết đào tạo tại Thái Bình)

P. Đào tạo, Khoa Tại chức;

P.CT-CTSV

Khoa Tại chức

HP. Lê Anh Dũng