Lịch sinh hoạt tuần 01 (tháng 8 năm 2017)

18 tháng 8, 2017
(Từ ngày 14/08/2017 đến ngày 19/08/2017)


THỨ NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

CHUẨN BỊ NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

Thứ hai

14/08

9h00

U 203

Họp Thường vụ Đảng ủy

Ban Thường vụ Đảng ủy

VP. Đảng ủy

BT. Lê Quân

14h00

U 306

Hội nghị cán bộ chủ chốt

 

Ban chấp hành Đảng bộ;

Bí thư các chi bộ;

Chủ tịch Công đoàn Trường;

Trưởng, Phó các đơn vị là Đảng viên;

Bí thư Đoàn Thanh niên

VP. Đảng ủy

BT. Lê Quân

Thứ ba

15/08

9h00

U 306

Họp Đảng ủy

Ban chấp hành Đảng bộ

VP. Đảng ủy

BT. Lê Quân

14h00

U 203

Họp xét miễn giảm học phí và khen thưởng cho học sinh cơ sở Vĩnh Phúc

Giấy mời

P. CT-CTSV

HP. Lê Anh Dũng

Thứ tư

   16/08

14h00

U 306

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trường bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017

 

Theo Quyết định

Số: 59/QĐ-ĐHKT-TH

(Ngày 23/01/2017)

P. Tổng hợp

HT. Lê Quân

16h00

U 306

Họp Hội đồng tuyển dụng Trường

Theo Quyết định

Số: 181/QĐ-ĐHKT-TH

(Ngày 17/03/2017)

P. Tổng hợp

HT. Lê Quân

Thứ năm

   17/08

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

18/08

8h30

U 306

Thông qua đề cương chi tiết (NCS. Nguyễn Hữu Bình)

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Lê Anh Dũng

Thứ bảy

19/08