Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo chương trình liên kết bằng đôi giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Khoa học Công nghệ Lille 1 Cộng hòa Pháp

3 tháng 4, 2017
Với mục đích thúc đẩy trao đổi thông tin và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học; ngày 16/3/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) - PGS.TS.KTS. Lê Quân và GS.TS. Jean-Christophe CAMART, Chủ tịch Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lille 1, Cộng hòa Pháp đã cùng ký Thỏa thuận hợp tác về Chương trình cấp bằng kép trong Quy hoạch đô thị và Phát triển lãnh thổ. Lễ ký kết được diễn ra trong bầu không khí trang trọng với sự hiện diện của đại diện hai bên.


PGS.TS.KTS. Lê Quân - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và GS.TS. Jean-Christophe CAMART, Chủ tịch Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lille 1 ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Nhà trường

Căn cứ theo Biên bản ghi nhớ đã được ký kết ngày 3/3/2015 giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Khoa học và Công nghệ Lille 1, Cộng hòa Pháp; lãnh đạo hai bên sẽ cùng nhau ký kết tiếp một thỏa thuận hợp tác. Nội dung Thỏa thuận hợp tác lần này là thông qua việc phát triển một chương trình bằng cấp kép trong Quy hoạch đô thị và Phát triển lãnh thổ, sinh viên HAU sau khi hoàn thành chương trình học một năm (năm cuối) tại trường Đại học Lille 1 sẽ được cấp hai bằng song song bởi Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) và Đại học Lille 1 (UL1).

Trong không khí  cởi mở, lãnh đạo hai Nhà trường đã cùng trao đổi thông tin về các hoạt động nghiên cứu và đào tạo đang được triển khai, cùng các chiến lược phát triển của hai bên trong thời gian sắp tới. Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS.KTS. Lê Quân - Hiệu trưởng HAU đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Cộng hòa Pháp nói chung và mối quan hệ giữa HAU và UL1 nói riêng. Hiệu trưởng Lê Quân cũng cám ơn sự hỗ trợ của UL1 thời gian qua, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa các hoạt động phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu các lĩnh vực liên ngành nói chung và Pháp ngữ nói riêng.

GS.TS. Jean-Christophe CAMART ghi nhận tinh thần hợp tác của lãnh đạo HAU và khẳng định sự liên kết giữa hai Nhà trường là cần thiết, và UL1 sẽ làm hết sức để đảm bảo hoạt động hợp tác giữa hai đơn vị đạt hiệu quả cao nhất.

Đại diện hai bên cũng thảo luận, trao đổi và đi đến những nhất trí về mục tiêu hợp tác. Theo đó, hai bên cam kết cùng nhau thống nhất hợp tác toàn diện trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong đào tạo và nghiên cứu liên quan đến Văn hóa Pháp, cũng như các hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ; cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cộng đồng trách nhiệm để thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác, đề án, dự án chung, góp phần đẩy mạnh việc giảng dạy - học tập và nghiên cứu chương trình Kiến trúc cảnh quan, Quy hoạch đô thị tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.