Ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Hội Truyền thông số Việt Nam trong lĩnh vực truyền thông và nghiên cứu phát triển

4 tháng 8, 2017
Chiều 31/07/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - PGS.TS.KTS. Lê Quân và Phó Chủ tịch thường trực Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) - ông Nguyễn Xuân Cường đã cùng ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực truyền thông và nghiên cứu phát triển.


PGS.TS.KTS. Lê Quân - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác với Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA)

Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm xây dựng các kế hoạch hợp tác trong các lĩnh vực, nội dung, phát huy thế mạnh của hai đơn vị như: truyền thông, quảng bá thương hiệu, sứ mạng tầm nhìn dài hạn, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn; tạo điều kiện trao đổi sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất trong điều kiện cụ thể…

Hai bên cũng trao đổi bàn bạc về các chương trình hợp tác phát triển, đào tạo nguồn nhần lực, xây dựng chương trình thực tập thực tế; thực hiện các công tác tư vấn, cử các chuyên gia, nhóm chuyên gia cho các dự án…cùng nhiều hoạt động xã hội khác.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch thường trực Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) - ông Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, về phía Hội cam kết sẽ đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng để triển khai hệ thống; chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai đúng theo nội dung hai bên cam kết.

PGS.TS.KTS. Lê Quân - Hiệu trưởng Nhà trường ​bày tỏ tin tưởng rằng biên bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực truyền thông và nghiên cứu phát triển giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Hội Truyền thông số Việt Nam sẽ mở ra các cơ hội hợp tác, thiết thực và hiệu quả giữa hai bên trong lĩnh vực Viễn thông và Công nghệ thông tin.
Lãnh đạo Nhà trường tham quan một cơ sở trực thuộc của Hội Truyền thông số Việt Nam :