Hội nghị trù bị Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 50

24 tháng 2, 2017
Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 50, sáng 08/02/2017 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trù bị cho việc tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Các Trường Đại học kỹ thuật với phát triển Kinh tế - Xã hội và An ninh - Quốc phòng Tỉnh Vĩnh Phúc” vào ngày 30 và 31/03/2017.

Toàn cảnh hội nghị trù bị Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 50

Tham dự Hội nghị có đại diện của 21 Trường Đại học và 03 Học viện; lãnh đạo Sở Kê hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ; lãnh đạo Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các sáng lập viên Câu lạc bộ.

Về phía Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - đơn vị Chủ tịch luân phiên của Hội nghị Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 50 có PGS.TS.KTS. Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường cùng các chuyên gia KHCN…

Hội nghị đã trao đổi kế hoạch chi tiết về thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Hội thảo chính thức. Theo đó, Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học công nghệ các Trường Đại học kỹ thuật lần thứ 50 sẽ diễn ra vào ngày 30/03/2017 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (cơ sở Xuân Hòa, Vĩnh Phúc) , với sự tham gia của 24 Trường Đại học, Học viện kỹ thuật trong cả nước.

Hội nghị cũng đi đến bàn bạc và trao đổi về các mục tiêu, nội dung, tiến trình tổ chức, tài liệu phục vụ và việc phát hành Kỷ yếu cho Hội thảo “Các Trường Đại học kỹ thuật với phát triển Kinh tế - Xã hội và An ninh - Quốc phòng Tỉnh Vĩnh Phúc”.

Dự kiến những nội dung của cuộc họp nội bộ Câu lạc bộ ngày 30/3/2017 cũng được hội nghị đưa ra bàn luận xoay quanh 04 nội dung chính: Kinh nghiệm hợp tác với doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động khoa học - công nghệ các Trường; Tình hính triển khai đề án phát triển liên hiệp chia sẻ nguồn tin các ngành khoa học - công nghệ; Tổng kết các hoạt động đã triển khai các kỳ Hội tháo trước; Xem xét công tác phát triển thành viên mới đối với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Trường Đại học FPT.

Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật được thành lập từ năm 1993. Đến nay, Câu lạc bộ đã có 24 Trường Đại học, Học viện thành viên. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị thường trực CLB. Hoạt động của CLB nhằm tăng cường mối liên kết hợp tác giữa các Trường Đại học Kỹ thuật trong hoạt động khoa học - công nghệ, tăng cường khai thác tiềm năng khoa học - công nghệ của mỗi Trường phục vụ đào tạo và góp phần tích cực vào sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.


PGS.TS.KTS. Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phát biểu tại Hội nghị


Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc trình bày tham luận tại Hội nghị