Giới thiệu

Trung tâm Thông tin - Thư viện thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà nội được thành lập theo Quyết định số 43/QĐ-BXD ngày 8 tháng 1 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trung tâm có 18 cán bộ thuộc các chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Ngoại ngữ, Kiến trúc...