Giới thiệu

Tên tiếng Việt: VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Tên tiếng Anh: INSTITUTE OF INTERNATIONAL TRAINING AND COOPERATION
Tên viết tắt: IITC

    Sau 2 năm kể từ ngày Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội ký Quyết định số 1240/QĐ-ĐHKT-TH ngày 16/11/2015 về việc “Thành lập Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế”, hoạt động hợp tác Quốc tế và hợp tác trong nước của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã có bước phát triển vượt bậc,góp phần quan trọng, khẳng định uy tín, thương hiệu và vị thế đại học hàng đầu về đào tạo Kiến trúc sư của ngành Xây dựng Việt Nam. Lãnh đạo Nhà trường luôn khẳng định hợp tác Quốc tế và hợp tác trong nước là động lực chính tạo sự bứt phá trong việc phát triển các nguồn lực để phục vụ sự nghiệp phát triển Đại học Kiến trúc Hà Nội trở thành Trường đại học nghiên cứu theo chuẩn Quốc tế.

    Hoạt động hợp tác Quốc tế đa dạng về hình thức, với nhiều chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu hiệu quả, thể hiện thế mạnh và tiềm năng hợp tác của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội luôn chủ trương ưu tiên phát triển hợp tác lâu dài, tin cậy với các Đại học, các tổ chức khoa học và giáo dục có uy tín trên thế giới, với các tập đoàn, doanh nghiệp ngoài nước dưới hình thức hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo Quốc tế chương trình Đại học và sau đại học, tổ chức hội thảo khoa học Quốc tế, trao đổi sinh viên, học viên và giảng viên... 

Tin tức