Đã diễn ra

Nghiên cứu sinh Nguyễn Mai Chí Trung bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Sáng 25/04/2017 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp Trường đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cho nghiên cứu sinh Nguyễn Mai Chí Trung với đề tài: “Nghiên cứu ứng xử của bản bê tông cốt thép chịu xoắn”, mã số 62.58.02.08 do PGS.TS. Vương Ngọc Lưu và TS. Phạm Phú Tình hướng dẫn.