Đã diễn ra

Nghiên cứu sinh Trần Thọ Hiển bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và Công trình

Sáng 04/08/2017 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp Trường đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và Công trình cho nghiên cứu sinh Trần Thọ Hiển với đề tài: “Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực nội đô lịch sử Thành phố Hà Nội (lấy địa bàn Quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu), số 62.58.01.06 do PGS.TS.KTS. Lê Quân hướng dẫn.