Chương trình đào tạo liên kết

1.1.        Các chương trình đào tạo dài hạn:

a.   Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh:

Chương trình đào tạo Tiên tiến ngành Kiến trúc

·        Thời gian bắt đầu đào tạo: Từ năm 2009

·        Đối tác: Trường Đại học Nottingham (Anh)

·        Chương trình đào tạo: Sử dụng chương trình và môn học của trường Đại học Nottingham (Anh), là một trong những trường đào tạo kiến trúc sư hàng đầu thế giới – đứng thứ 70 theo Bảng xếp hạng trường đại học QS – và là một trong mười trường đào tạo kiến trúc môi trường tốt nhất thế giới.Nội dung chương trình được xây dựng tốt và có điều chỉnh theo yêu cầu để tăng chất lượng đào tạo kiến trúc sư, gắn lý thuyết với thiết kế đồ án, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới cũng như đáp ứng các mục tiêu đào tạo của Nhà trường.

·        Thời gian đào tạo: 6 năm

·        Ngành đào tạo: Kiến trúc

·        Bằng cấp: Do trường ĐH Kiến trúc Hà Nội cấp

·        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt và Tiếng Anh

·        Đội ngũ giảng dạy: Các giảng viên giàu kinh nghiệm của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cũng như các giảng viên nước ngoài đến từ các nước như Mỹ, Singapore, Pháp, Đức...

·        Trao đổi sinh viên: Hàng năm, các sinh viên có thành tích học tập tốt được tham gia chương trình trao đổi (học ngắn hạn, workshop) tại các trường đối tác của Nhà trường như Trường ĐH Kitakyushu, Viện Công nghệ Muroran (Nhật Bản).

b.   Chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp:

Bậc đại học:

Chương trình Kiến trúc Cảnh quan

·        Thời gian bắt đầu đào tạo: Từ năm 2010

·        Đối tác: Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và các trường Đại học Pháp: trường ĐH Kiến trúc Quốc gia Normandie, ĐH Kiến trúc và Cảnh quan Quốc gia Bordeaux, ĐH Kiến trúc Quốc gia Toulouse, ĐH Kiến trúc Quốc gia Grenoble.

·        Chương trình đào tạo: Chương trình chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan thuộc Chương trình đại học Pháp ngữ dành cho thí sinh các nước thuộc cộng đồng Pháp ngữ và Đông Nam Á. Chương trình đạo tạo chuyên ngành bằng tiếng Pháp dành cho sinh viên đỗ đại học chính quy kể từ học kỳ 6.

·        Thời gian đào tạo: 2 năm 6 tháng

·        Ngành đào tạo: Kiến trúcCảnh quan

·        Bằng cấp: Do trường ĐH Kiến trúc Hà Nội cấp

·        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Pháp

·        Đội ngũ giảng dạy: Các giảng viên giàu kinh nghiệm từ nhiều đơn vị trên địa bàn Hà Nội (trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, trường ĐH Xây dựng, trường ĐH Lâm Nghiệp..)cũng như các giảng viên Pháp.

·        Trao đổi sinh viên: Hàng năm, các sinh viên có thành tích học tập tốt được tham gia chương trình trao đổi (học ngắn hạn, workshop) tại các trường đối tác Pháp của Nhà trường như trường ĐH Kiến trúc Quốc gia Normandie, ĐH Kiến trúc và Cảnh quan Quốc gia Bordeaux, ĐH Kiến trúc Quốc gia Toulouse, ĐH Kiến trúc Quốc gia Grenoble.

 

Chương trình Quy hoạch Đô thị

·        Thời gian bắt đầu đào tạo: Từ năm 2017

·        Đối tác: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lille 1 (Pháp)

·        Chương trình đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội và Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Lille 1 (Pháp).

·        Thời gian đào tạo: 5 năm (theo hình thức 3+1+1: Sinh viên theo học 3 năm đầu tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, sau đó học 1 năm tại Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Lille 1 và trở về nước học năm cuối, bảo vệ tốt nghiệp tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội).

·        Ngành đào tạo: Quy hoạch Đô thị

·        Bằng cấp: Bằng kép (bằng Kiến trúc sư Quy hoạch Đô thị do Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội cấp và bằng Kiến trúc sư Quy hoạch Môi trường Đô thị do Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Lille 1 cấp.

·        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt và tiếng Pháp

·        Đội ngũ giảng dạy: Các giảng viên giàu kinh nghiệm từ nhiều đơn vị trên địa bàn Hà Nội cũng như các giảng viên Pháp.

·        Trao đổi sinh viên: Hàng năm, các sinh viên có thành tích học tập tốt được tham gia chương trình trao đổi (học ngắn hạn, workshop) tại các trường đối tác Pháp của Nhà trường như trường ĐH Kiến trúc Quốc gia Normandie, ĐH Kiến trúc và Cảnh quan Quốc gia Bordeaux, ĐH Kiến trúc Quốc gia Toulouse, ĐH Kiến trúc Quốc gia Grenoble.

Bậc thạc sỹ:

Chương trình Cao học Pháp ngữ

·        Thời gian bắt đầu đào tạo: Từ năm 2001

·        Đối tác: Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)và trường ĐH Kiến trúc Quốc gia Toulouse (Pháp).

·        Chương trình đào tạo: Được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo có uy tín cao của trường ĐH Kiến trúc Cảnh quan Quốc gia Toulouse.

·        Thời gian đào tạo: 18 tháng

·        Ngành đào tạo: Thiết kế Đô thị, Di sản và Phát triển bền vững

·        Bằng cấp: Do do Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội và Trường ĐH Kiến trúc Quốc gia Toulouseđồng cấp và đồng ký. Tư cách pháp nhân của văn bằng Thạc sĩ “Thiết kế đô thị” được công nhận tại Pháp, châu Âu và châu Mỹ (các Thạc sĩ được ghi danh làm luận án tiến sĩ tại Pháp, Canada).

·        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Pháp

·        Đội ngũ giảng dạy: Các giảng viên giàu kinh nghiệm từ nhiều đơn vị trên địa bàn Hà Nội cũng như các giảng viên Pháp.

·        Trao đổi học viên: Hàng năm, các học viên có thành tích học tập tốt được tham gia chương trình trao đổi (học ngắn hạn) tại các trường đối tác của Pháp.

 

Bậc tiến sỹ:

 

Chương trình liên kết đào tạo tiến sỹ Pháp ngữ

·        Thời gian bắt đầu đào tạo: Từ năm 2016

·        Đối tác: Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và trường ĐH Kiến trúc Quốc gia Toulouse, trường ĐH Kiến trúc Quốc gia Normandie, ĐH Kiến trúc và Cảnh quan Quốc gia Bordeaux, ĐH Kiến trúc Quốc gia Toulouse, ĐH Kiến trúc Quốc gia Paris Belleville.

·        Chương trình đào tạo: Do trường ĐH Kiến trúc Hà Nội phối hợp với các trường đối tác của Pháp xây dựng.

·        Thời gian đào tạo: 3 năm(ở Việt Nam và Pháp)

·        Ngành đào tạo: Kiến trúc, Đô thị, Lãnh thổ và Cảnh quan

·        Bằng cấp:Bằng đồng ký do trường ĐH Kiến trúc và Cảnh quan Quốc gia Bordeaux cấp

·        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Pháp

·        Đội ngũ giảng dạy: Các giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội và các trường đối tác của Pháp.

1.2.        Các chương trình đào tạo ngắn hạn

a.      Các khóa học ngắn hạn về Đô thị

·        Thời gian bắt đầu đào tạo: Từ năm 2009

·        Đối tác: Trường Đại học Tổng hợp Hawaii (Hoa Kỳ)

·        Lĩnh vực đào tạo: Quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị vì mục tiêu phát triển bền vững

·        Địa điểm đào tạo: Các tỉnh thành trong cả nước

·        Chứng chỉ: Do trường Đại học Tổng hợp Hawaii (Hoa Kỳ) cấp

·        Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

·        Đội ngũ giảng dạy: Các giảng viên giàu kinh nghiệm từ nhiều đơn vị trên địa bàn Hà Nộicũng như các giảng viên nước ngoài.

b.      Các Khóa học nâng cao năng lực trong nước

·        Thời gian bắt đầu đào tạo: Từ năm 2009

·        Địa điểm đào tạo: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội và các đơn vị ở các tỉnh thành trong cả nước.

·        Chứng chỉ: Do trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cấp

·        Đội ngũ giảng dạy: Các giảng viên giàu kinh nghiệm của trường ĐH Kiến trúc Hà Nội cũng như các đơn vị đối tác của trường.

·        Các khóa đào tạo:

+           Tư vấn giám sát XDCT

+           Quản lý dự án ĐTXD

+           Đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý về quy hoạch và quản lý đô thị cho cán bộ lãnh đạo

+           Họa viên chuyên nghiệp

+           Bồi dưỡng kiến thức hành chính cho cán bộ và giảng viên ĐHKTHN

+           Tổ chức chương trình Tiếng Anh- Toeic cho cán bộ giảng viên ĐHKTHN

+           Học bổ sung kiến thức cho thi cao học của ĐHKTHN

+           Ôn thi đầu vào tiếng Anh KTT - ĐHKTHN

+           Ôn thi đầu vào tiếng Pháp cho các chương trình Pháp ngữ - ĐHKTHN

+           Ôn thi đầu vào Cao học của ĐHKTHN