Các đối tác Quốc tế

a.      Châu Âu :

·        Trường ĐH Kiến trúc và Cảnh quan Quốc gia Boóc-đô (Pháp).

·        Trường ĐH Kiến trúc Quốc gia Toulouse (Pháp).

·        Trường Đại học Kiến trúc Quốc gia Normandie (Pháp).

·        Trường Đại học Kiến trúc Quốc gia Paris Belleville (Pháp).

·        Trường Đại học Kiến trúc Quốc gia Grenoble (Pháp).

·        Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lille 1 (Pháp).

·        Viện Nghiên cứu Phát triển (Pháp).

·        Tổ chức Đại học Pháp ngữ (Pháp).

·        Trường Đại học Nottingham (Anh).

·        Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Volgograd (Nga).

·        Trường Đại học Xây dựng Moscow (Nga).

·        Trường Đại học Kỹ thuật và Kinh tế Budapest (Hungary).

·        Viện Goethe (Đức).

b.      Châu Á :

·        Trường ĐH Kitakyushu (Nhật Bản).

·        Viện Công nghệ Muroran (Nhật Bản).

·        Trường ĐH Kanto Gakuin (Nhật Bản).

·        Trường ĐH Toyo (Nhật Bản).

·        Trường ĐH Nagoya (Nhật Bản).

·        Trường ĐH Miongji (Hàn Quốc).

·        Công ty Gansam (Hàn Quốc).

·        Trường ĐH Quốc gia Singapore.

·        Trường ĐH Quốc gia Lào.

·        Trường ĐH Mỹ thuật Hoàng gia Campuchia.

c.      Châu Mỹ

·        Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (Hoa Kỳ).

·        Trường Đại học Tổng hợp Catholic (Hoa Kỳ).

·        Trường Đại học Mỹ thuật California (Hoa Kỳ).

·        Trường Đại học Colorado Denver (Hoa Kỳ).

·        Trường Đại học Hawai (Hoa Kỳ).

·        Trường Đại học San Francisco (Hoa Kỳ).

·         Trường Đại học Stanford (Hoa Kỳ).