BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban chỉ đạo: 
PGS TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Phó trưởng ban chỉ đạo: 
GS TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế Ủy viên thường trực: 

Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và thi đua, khen thưởng. Ủy viên: 

- Ông Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội - Ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ông Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng - Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính - Bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế - Bà Lưu Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ & Trẻ em - Bà Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Ông Trần Quang Mai, Phó Giám đốc phụ trách quản lý điều hành Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương