Ban Chấp hành Đảng bộ

I. Giới thiệu

    Ba tháng sau khi có quyết định thành lập Trường Đại học Kiến trúc, theo đề nghị của Đảng đoàn Bộ Kiến trúc tháng 1.1970 Tỉnh uỷ Hà Tây đã có quyết định thành lập Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 3 đồng chí: đ/c Vũ Ứng Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng uỷ, Nguyễn Đức Khoái, Nguyễn Đức Bân. Tháng 10.1970 Đảng bộ tiến hành Đại hội toàn thể Đảng bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 1970-1971.

    Cuối năm 1974, Đảng bộ nhận được quyết định chuyển sự quản lý từ Tỉnh uỷ Hà Tây sang Tỉnh uỷ Vĩnh Phú.

    Sau Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng, Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc được chuyển sinh hoạt về Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

    Tháng 8.2008 Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc chính thức trực thuộc Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

II. Cơ cấu tổ chức: gồm Ban Chấp hành Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc

1. Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XVII (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm 15 đồng chí


DANH SÁCH CẤP UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC


NHIỆM KỲ 2015 - 2020


TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng1

PGS.TS.KTS. Lê Quân

Bí thư Đảng uỷ


2

TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung

Phó Bí thư Đảng uỷ


3

TS. Lê Anh Dũng

Ủy viên Thường vụ


4

PGS.TS.KTS. Nguyễn Vũ Phương

Ủy viên Thường vụ


5

TS. Phan Minh Tuấn

Ủy viên Thường vụ


6

PGS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật

Ủy viên


7

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương

Ủy viên 


8

TS.KTS. Nguyễn Xuân Hinh

Ủy viên


9

TS. Vũ Hoàng Hiệp

Ủy viên


10

TS. Nguyễn Thị Lan Phương

Ủy viên


11

PGS.TS.KTS. Nguyễn Tuấn Anh

        Ủy viên         


12

Th.S. Vũ Hoàng Điệp

Ủy viên


13

Th.S. Trần Ngọc Phú

Ủy viên


14

Th.S. Trần Thanh Hiền

Ủy viên


15

CN. Ngô Thị Thúy Bình

Ủy viên


 

2. Các chi bộ:

2.1 Chi bộ cán bộ, giáo viên: gồm 28 chi bộ


            (1) Chi bộ Khoa Kiến trúc

            (2) Chi bộ Khoa Xây dựng

            (3) Chi bộ Khoa Quy hoạch

            (4) Chi bộ Khoa Đô thị

            (5) Chi bộ Khoa Sau Đại học

            (6) Chi bộ Khoa Lý luận chính trị

            (7) Chi bộ Khoa Quản lý đô thị

            (8) Chi bộ Khoa Tại chức

            (9) Chi bộ Khoa Công nghệ Thông tin

            (10) Chi bộ Khoa Nội thất & Mỹ thuật công nghiệp

            (11) Chi bộ Khoa Kỹ thuật thực hành

            (12) Chi bộ Trung tâm Ngoại ngữ

            (13) Chi bộ Bộ môn Giáo dục thể chất

            (14) Chi bộ Trung tâm Thông tin Thư viện

            (15) Chi bộ Phòng Tổng hợp

            (16) Chi bộ Phòng Đào tạo

            (17) Chi bộ Phòng Khoa học CN - Hợp tác Quốc tế

            (18) Chi bộ Phòng Tài chính kế toán

            (19) Chi bộ Phòng Chính trị - công tác sinh viên

            (20) Chi bộ Phòng Thanh tra

            (21) Chi bộ Phòng Quản trị thiết bị

            (22) Chi bộ Quản lý hành chính

            (23) Chi bộ Trung tâm Dịch vụ

            (24) Chi bộ Văn phòng tư vấn & chuyển giao công nghệ xây dựng

            (25) Chi bộ Viện Kiến trúc Nhiệt đới

            (26) Chi bộ Công ty CP xây dựng và Đầu tư phát triển kiến trúc đô thị

            (27) Chi bộ Trung tâm Nâng cao năng lực và nghiên cứu đô thị

            (28) Chi bộ Viện Đào tạo & Ứng dụng khoa học công nghệ

2.2 Các chi bộ sinh viên: gồm 02 chi bộ sinh viên được tổ chức liên khoa

(1)  Chi bộ Sinh viên 1
(2)  Chi bộ Sinh viên 2
Tính đến tháng 12.2016, Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc có 502 đảng viên trong đó:

    -   Giảng viên, cán bộ: 438 đồng chí

    -   Sinh viên: 64 đồng chí

IV. Thành tích chủ yếu của Đảng bộ từ năm 2002- nay

 

Năm

Cấp ra QĐ

Thành tích

Hình thức

khen thưởng

Cờ

BK

GK

2002

UBNDTP Hà Nội

Thành tích xuất sắc công tác phòng chống ma tuý năm 2001

 

+

 

2004

Ban Tài chính Quản trị - TU Hà Nội

Công tác thu nộp đảng phí năm 2003

 

 

+

2005

Ban Đại học-TU Hà Nội

Thành tích tốt Công tác xây dựng Đảng năm 2004 

 

 

+

2005

Thành uỷ Hà Nôi

Cuộc thi tìm hiểu “60 năm Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”

 

+

 

2006

UBKT-TU Hà Nội

Hoàn thành tốt Nhiệm vụ công tác kiểm tra năm 2005

 

 

+

2006

Ban Tài chính Quản trị - TU Hà Nội

Xuất sắc Công tác thu nộp đảng phí năm 2005

 

 

+

2008

Ban Đại học-TUHN

Thành tích tốt Công tác xây dựng Đảng năm 2007

 

 

+

2011

Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ HN

Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2010

 

 

+

2011

Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ HN

Thành tích tốt Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

 

 

+

2012

Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ HN

Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2011

Quyết định khen thưởng

2013

Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ HN

Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2012

 Quyết định khen thưởng

 2014  Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ HN  Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2013  Quyết định khen thưởng
 2015  Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ HN  Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2014  Quyết định khen thưởng
 2016  Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ HN - Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2015

- Hoàn thành tốt trong việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
 Quyết định khen thưởng
 2017  Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ HN  Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016  Quyết định khen thưởng

 

V. Bí thư Đảng uỷ và số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ


NĂM

NHIỆM KỲ

BÍ THƯ

SỐ LƯỢNG

UV BCH

1970

 

Vũ Ứng

03

1970-1971

Thứ Nhất

Vũ Ứng

05

1971-1972, kéo dài đến 1975

Thứ II

Vũ Văn Ứng (1971-7/1973)

Nguyễn Đức Khoái (7/1973-4/1974)

Lê Đình Cương (4/1974-1975)

07

1975-1976

Thứ III

Hoàng Quốc Minh

09

1976-1977

Thứ IV

Hoàng Quốc Minh

09

1977-1980, kéo dài đến 1983

Thứ V

Dương Bá Kim

09

1973-1985

Thứ VI

Châu Ngọc Điền

09

1985-1988

Thứ VII

Châu Ngọc Điền

09

10/1988-12/1990

Thứ VIII

Châu Ngọc Điền (10/1988-1989)

Vũ Đức Đảm (9/1989-12/19900

11

01/1991-12/1993

Thứ IX

Vũ Đức Đảm

11

1993-1996

Thứ X

Châu Ngọc Điền

11

1996-1998

Thứ XI

Vũ Thị Vinh

11

1998-2000

Thứ XII

Vũ Thị Vinh

11

2000-2003

Thứ XIII

Vũ Thị Vinh (đến 3/2002)

Uông Đình Chất (3/2002-01/2004

13

2004-2006

Thứ XIV

Trần Trọng Hanh

13

2006-2010, kéo dài đến 11/2011

Thứ XV

Trần Trọng Hanh (đến 10/2008)

Đỗ Đình Đức (01/2009-11/2011)

15

2011-2015

Thứ XVI

Vương Ngọc Lưu

15

2015-2020

Thứ XVII

Lê Quân

15